مرحوم دکتر زین الدین

تاریخ ارسال : 1399/5/25

مرحوم دکتر زین الدین

دکتر محمود شیخ زین الدین در سال 1347 در شهر تهران دیده به جهان گشود. وی تحصیلات خود را در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی در دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه داد.از سال دو دانشگاه فعالیت کاری خود را با شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی خوزستان شروع کرد. طی این فعالیت ها آشنایی مقدماتی وی با بحث توسعه فناوری شکل گرفت. در سال سوم دانشگاه در موسسه جهاد استقلال مشغول به کار شد و در آنجا فاز صفراحداث مرکز تحقیقات شیلات بابلسر به او سپرده شد. این مسئولیت موجب تسلط هر چه ایشان به موضوعات مدیریتی و طرح ریزی واحدهای صنعتی شد. این پروژه باعث شد تا بعد از فارغ التحصیلی از مقطع کارشناسی وارد طرح ملی ساخت شش خط کشتارگاه و صنایع جانبی آن در کل کشور شود. و طی آن وارد فرآیند انتقال فناوری شود. در واقع بعد از بررسی پروپوزال های زیاد و برگزاری مناقصه به شرط حضور یک شرکت ایرانی، موسسه جهاد استقلال جایگاه رهبری پروژه را دریافت کرد و تحت مدیریت ایشان بایک شرکت هلندی وارد همکاری شد.( به عنوان مثال برای اولین بار در این پروژه جوش استیل که تنها برای سیستم های دفاعی به کار می رفت در سطح گسترده در بخش عمرانی به کار گرفته شد). وی در ادامه ، مقطع کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تربیت مدرس و مقطع دکترای خود را طی یک دوره 4 ساله در گرایش بیوتکنولوژی از دانشگاه ناتینگهام انگلستان دریافت کرد. پس از بازگشت و شروع بکار به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ، مسئولیت دفترهمکاریهای بین الملل دانشگاه را پذیرفت. این مسئولیت به شکل گیری تفکر کلان و بین المللی او انجامید. پس از آن در سال 1385 در پست معاونت علمی و پژوهشی در شهرک علمی و تحقیاتی اصفهان شروع به فعالیت کرد. در آن سال در دو حوزه متمرکز بود. یک توسعه فناوری که شامل پارک ها و مراکز رشد و مجموعه دفتر طرح های تحقیقاتی و دیگری حوزه بین الملل مانند شرکت در کنفرانس های انجمن بین المللی پارک های علمی (IASP) و فعالیت در این حوزه. وی بعد از مدتی مسئولیت راه اندازی مرکزی به نام مرکز توسعه منطقه ای پارک ها و مراکز رشد وابسته به یونسکو را به عهده گرفت(IRIS) .در این پروژه دوره ی آموزشی مرتبط با پارک ها و مراکز رشد با همکاری استرالیا و مالزی برگزار شد که وی یکی از مدرسین آن بود. و البته نتایج خیلی خوب و رضایت بخشی داشت. وی از سال 2010 تا 2012 به عنوان عضو هیئت دیره انجمن بین المللی پارک ها در غرب آسیا (IASP) انتخاب شد.این مرکز6 پروژه مهم داشت.. در این اثنا وی رئیس مرکز اینفو (INFO) در بانک جهانی در خصوص ارتقاء فعالیت مراکز رشد شد. این مرکز 6 پروژه مهم داشت یکی از این پروژه ها آموزش مدیران پارک ها و مراکز رشد بود. به عنوان مثال تعاملات مشاوره ای، مربی گری و منتورینگ ، یکی از این کارگاه ها بود و یا کارگاه ارزیابی شرکت ها که با حضور اساتید بین المللی برگزار شد. ا از جمله پروژه های دیگری که انجام شد راه اندازی مرکز رشد نیمه مجازی در ابرکوه استان یزد بود. وی در حوزه امور آموزشی هشت دوره ریاست جشنواره ملی شیخ بهایی را بر عهده داشت . در سال 1389 انجام پروژه آمایش استان اصفهان توسط شورای برنامه ریزی توسعه استان اصفهان به وی محول شد. و نیز در همین سال بود که وی به عنوان مدیر برتر فناوری کشور منتخب شد. در سال 1390 به مدت دو سال ریاست شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان را پذیرفت. از جمله اقداماتی که توسط ایشان در این مورد انجام شد راه اندازی رویدادها و تشکل هایی مانند نشست هفتگی شرکت های همگن، انجمن خیرین فناوری و نیز صندوق پژوهش و فناوری بود. از دیگر اقدامات انجام شده در آن دوره و در حوزه مراکز رشد اقماری ، می توان به راه اندازی کانون شکوفایی و مرکز رشد دانش آموزی اشاره کرد. تا اینکه در سال 1392 به عنوان معاون نواوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از ایشان دعوت به همکاری شد. در حدود 6 سال که ایشان درمعاونت علمی حضور داشتند دست آوردهای زیادی به همراه داشت که از جمله به تدوین استاندارد ایران ساخت می توان اشاره کرد.
در نهایت در 12 خرداد سال 1397 و در عین ناباوری بر اثر عارضه آمبولی ریه چشم از جهان فرو بست.