تماس با مااطلاعات تماس

آدرس: آدرس: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان ابوریحان، واحد ۲۳۷

تلفن: 031-33931367

وبسایت: zeinoddinfoundation.com