الزامات " خلق ارزش مشترک" دانشگاه و پارک، مرور برخی تجربیات

این پنل تخصصی به مدت 2  ساعت و در روز سه شنبه از ساعت 14:00 برگزار می گردد. میزبان این پنل آقای دکتر امیدی قائم مقام دانشگاه صنعتی هستند که تجربه کار در سطح مدیریتی دانشگاه و پارک را دارا می باشند. اعضای این  پنل آقایان مهندس دهبیدی پور رئیس پارک شریف، دکتر فتی رئیس پارک هرمزگان و دکتر مختاری رئیس سابق پارک خوزستان می باشند.

این پنل با هدف ارتقا دانش و توانمندی مدیران ارشد پارک ها و در قالب طرح جامع "سپهر" در حال برگزاری است.