توسعه عمرانی پارک های علم و فناوری

این کارگاه آموزشی به مدت 6 ساعت و در روزهای چهارشنبه از ساعت 14:00 برگزار می گردد. مدرس این کارگاه جناب آقای مهندس مهدوی ریاست محترم پارک شیخ بهایی اصفهان ارائه میگردد. سر فصل های این کارگاه بدین شریح است:

  • مقدمه‌ای بر مکان یابی
  • عناصر شهری در پارک
  • رویکردهای شهرسازی و مبانی طرح جامع
  • ضوابط و مقررات ساخت و ساز
  •  زیرساخت های پایه و تاسیسات زیربنایی

این کارگاه با هدف ارتقا دانش و توانمندی مدیران ارشد پارک ها و در قالب طرح جامع "سپهر" در حال برگزاری است.