چگونه خود را در 10 دقیقه معرفی کنیم؟

کارگاه آموزشی"چگونه خود را در 10 دقیقه معرفی کنیم؟" 

معرفی کردن خود به دیگران درست مانند پرده اول نمایش سکانس های آغازین یک فیلم سینمایی اهمیت دارد. افراد معمولا در همان برخورد اول هر چند نادرست از شما و شخصیت شما برداشتی خواهند داشت که تغییر این نگرش به این آسانی نخواهد بود. با توجه به اهمیت این موضوع یکی از کارگاه های آموزشی در زیر مجموعه مهارت های ارتباطی  کارگاه آموزشی"چگونه خود را در 10 دقیقه معرفی کنیم؟"  می باشد. افراد در این کارگاه به شناخت بهتر خصوصیات خود و توانایی ابزار آن در زمان مشخص دست پیدا می کنند و کشف می کنند هر کسی فقط یک بار فرصت معرفی خودش را پیدا می کند.
برای ثبت نام در این کارگاه لطفا کلیک کنید.

دوره های دیگر مونا ناصری