10 توصیه برای مدیران مراکز رشد

در این وبینار تخصصی دو ساعت شما با نحوه ارتباط گیری مراکز رشد با دانشگاه ها، فرصت ها و چالش های پیش رو آشنا خواهید شد. محتوای این وبینار حاصل سالهای تجربه مهندس مجید دهبیدی پور رییس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، یکی از پویا ترین زیست بوم های نوآوری و فناوری کشور، است.

این وبینار در قالب طرح توانمند سازی سپهر و با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور در روز چهار شنبه 16 مهرماه از ساعت 14:00 الی 16:00 در وب سایت بنیاد دکتر زین الدین (zeinodin.org) برگزار خواهد شد.